Właściwości membran dachowych

Membrana dachowa ma przede wszystkim chronić konstrukcję dachu przed zawilgoceniem. Dzięki membranie o dobrej paroprzepuszczalności można skutecznie zredukować straty ciepła – warto bowiem wiedzieć, że przez zawilgocony dach ciepło ucieka szybciej. W dobrze wykonanym pokryciu dachowym ilość wchodzącej pary wodnej jest dokładnie taka sama jak ilość pary wychodzącej, a więc przy montażu membran dachowych kluczowy jest bilans przepływu pary przez przegrodę. Do podstawowych właściwości membran dachowych należą paroprzepuszczalność, wytrzymałość na rozdarcia i odporność na promieniowanie UV.

Paroprzepuszczalność membran dachowych

Para wodna może przenika od wewnątrz budynku w sposób ciągły, ponieważ wilgotność i temperatura panująca w pomieszczeniach jest względnie stała. Natomiast odpływ pary wodnej jest zmienny i bywają okresy, kiedy trwa bardzo krótko – tak naprawdę jedynie przez kilka miesięcy w roku bilans się równoważy. Właśnie dlatego kluczowa jest wysoka paroprzepuszczalność membran dachowych. Warto jednak wiedzieć, że ilość pary wodnej przechodzącej przez membranę zależna jest nie tylko od temperatury i wilgotności, ale także różnicy ciśnień.

Gramatura membrany dachowej

O odporności na rozdarcia decyduje gramatura, czyli ciężar materiału w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni. A zatem im wyższa jest gramatura, tym materiał jest grubszy, a grubsze membrany są trwalsze. Warto wiedzieć, że gramatura membran jest różna i mieści się w zakresie od 100 do 200 g/m2. Najlepiej wybierać membrany wielowarstwowe z włókniną polipropylenową.

Odporność na promieniowanie UV

Membrany dachowe zachowują odporność na promieniowanie UV przez okres od 3 do 9 miesięcy od montażu. Membrana powinna być układana tuż przed pokryciem zasadniczym, ponieważ długotrwałe naświetlanie negatywnie wpływa na właściwości membrany. Producenci membran coraz częściej stosują dodatki, które uodparniają membranę na destrukcyjny wpływ promieniowania UV.